Diensten

U kunt mij inhuren voor alle werkzaamheden op het gebied van:

• facilitymanagement;
exploitatiemanagement;
renovatiemanagement;
commercieel management;
overige beheertaken;
voor huurders.

 

 

Facilitymanagement

Bij verschillende werkgevers en opdrachtgevers als technisch manager eindverantwoordelijke voor de onderhoudscontracten en met enige regelmaat contracten opnieuw aanbesteden.

 

Exploitatiemanagement

Ik heb ervaring met het renoveren c.q. vervangen van:

 • koelmachines
 • cv-ketels
 • regeltechniek
 • noodstroomvoorzieningen
 • brandmeldinstallaties en bijbehorende blusmiddelen
 • sprinkler installaties
 • toegangscontrolesystemen en CCTV-installaties
 • automatische deuren, speedgates en diverse soorten bedrijfsdeuren
 • verlichtingsplannen, ook in het kader van energielabels
 • keukenapparatuur
 • volledige liftrenovaties
 • gevelinstallaties
 • zonwering
 • vervangen kozijnen en deuren buitengevel
 • schilderwerk
 • gevelreiniging

 

Renovatiemanagement

Van het initiëren van herontwikkeling van commercieel vastgoed tot en met het aansturen van alle betrokken partijen bij de uitvoering.

Ik ben eindverantwoordelijke geweest voor diverse renovatietrajecten waaronder:

 • De Zilveren Toren (bj 1992) te Amsterdam; leeg gebouw, 5.000 m2, 12 verdiepingen.
 • De Heerd (bj 1980) te Amsterdam Zuid-Oost; 4 gebouwen van 36.000 m2. Renovatie 56 sanitair eenheden en 12 trappenhuizen.
 • Visseringlaan (bj 1980) te Rijswijk; 1 complex met 2 identieke gebouwen.

 

Commercieel management

Vanuit de opgebouwde relatie met de huurder onderhandelen over een nieuwe huurovereenkomst en of uitbreiding van de bestaande huurovereenkomst waarbij het behoud van huurder en daarmee het rendement voor opdrachtgever centraal staat.

 

Overige beheertaken

 • beoordelen technische staat van complexen;
 • rapportages aan eigenaar;
 • meerjaren onderhoudsbegroting;
 • opstellen budgetten en budgetbewaking;
 • aansturen van adviseurs zoals bij aanvraag gebruikersvergunning, het vervangen van brandmeld centrales, koelmachines en bouwkundige werkzaamheden;
 • oplevering gehuurde;
 • controle van facturen;
 • controle servicekosten afrekening;
 • servicekostenafrekening met huurders bespreken;
 • energie inkoop.

 

Voor huurders

 • huuropleveringen begeleiden;
 • het opstellen van demarcatielijsten.